Werken 3.0

Campagne

Werken 3.0

Case

De stad Utrecht verandert continu en daarmee de werkomgeving voor gemeente Utrecht ook. De gemeente wil hierop inspelen door plaats- en tijdsonafhankelijk (samen) te werken. Hoe nemen we medewerkers mee in de veranderingen in hun fysieke, digitale en sociale werkomgeving? Een nieuwe manier van (samen)werken vraagt om een aanpassing van hun werkwijze en gedrag. Daarom ontwikkelden we een gedragscampagne voor meerdere thema’s. Het eerste thema: de toenemende drukte op het Stadskantoor. Medewerkers moeten de gezamenlijke ruimtes passend gebruiken. De boodschap luidt: houd rekening met elkaar en spreek elkaar aan indien nodig.

Klant

Gemeente Utrecht

Dienst(en)

campagne 

Onze aanpak – Ongeboekte ruimtes bezet houden, hard bellen in het bijzijn van anderen en ander onwenselijk gedrag op kantoor: stiekem weten we best dat het anders moet. Door herkenbare situaties op de werkvloer te beschrijven, laten we mensen reflecteren op hun gedrag. Vervolgens laten we ze zien hoe het anders kan. Eigenlijk weten medewerkers ook wel hoe ze zich moeten gedragen. Met deze campagne vergroten we dit bewustzijn.

Het resultaat – In de campagne omschrijven we een werkgerelateerde situatie in de vorm van een notitieblok. Dit doen we vanuit twee perspectieven: vanuit jou en vanuit je collega. Bijvoorbeeld ‘Jij weet van jezelf dat je af en toe best luidruchtig telefoneert’ of ‘Je kunt het complete gesprek van je collega letterlijk verstaan’. Het antwoord is vanzelfsprekend: doe oortjes in of spreek je collega erop aan. Hiermee vergroten we het bewustzijn van anderen in een ruimte. We spelen bovendien in op de wederkerigheid: ga met de ruimte om zoals jij ook graag wil dat anderen dat doen. Deze vraag-antwoordsituaties kunnen voor verschillende thema’s gebruikt worden.

We sluiten altijd af met ‘Wij Werken 3.0’. Zo voorzien we de campagne van een rode draad zonder een thematische pay-off. Daarnaast communiceren we de boodschap als feit: we doen dit al! Door de toevoeging van ‘Wij’ spreekt er een zekere trots uit. De eigenzinnige illustraties benadrukken de handeling.