Ingrado

Herpositionering, visuele identiteit, website

Ingrado

Case

Iedere jongere heeft recht op onderwijs en ontwikkeling. Daar zet Ingrado zich voor in. Om deze boodschap zo goed mogelijk te verspreiden, werkten we aan de herpositionering van het merk Ingrado. Van ‘verzuimpolitie’ naar een 'integrale maatwerkaanpak’ en kennisinstituut. Met een bijpassende nieuwe visuele identiteit en website. Het einddoel: minder schoolverzuim en schoolverlating.

Klant

Ingrado

Dienst(en)

Positionering Vormgeving & DTP Website 

Onze aanpak – We begonnen met de herpositionering. Samen met Ingrado ontwikkelden we een kernboodschap met bijbehorende kernwaarden. Ook stelden we de doelgroepen vast. Deze informatie vertaalden we vervolgens naar een krachtig en duidelijk Message House met verschillende ondersteundende berichten. Met het Message House zorgt Ingrado dat alle communicatie past bij de identiteit van de organisatie. Oftewel: een goede basis voor alle communicatiemomenten.

Vervolgens maakten we de kernwaarden van Ingrado visueel met een nieuw logo en een nieuwe krachtige en heldere huisstijl. Een die past bij een echte Rotterdamse organisatie. Ingrado laat zo goed zien wie ze zijn en waar ze voor staan: een krachtige organisatie die opkomt voor het recht op onderwijs voor jongeren. De waarden komen terug in alle communicatie van Ingrado richting de doelgroep.

Het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl vormden de basis voor alle middelen die we daarna ontwikkelden, bijvoorbeeld de website. Ook hier komen de kernwaarden samen in woord en beeld. De website spreekt daarnaast meerdere doelgroepen aan en is optimaal gebruiksvriendelijk. Bovendien draagt de website bij aan de positionering van Ingrado als kennisbank.

Het resultaat – Een sterke Message House, duidelijke kernwaarden, een nieuwe huisstijl inclusief nieuw logo, en een website passend bij de nieuwe positionering en huisstijl.