Onze aanpakWe ontwikkelden de campagne ‘Wonen doen we Samen’. Hiermee stelde Aedes de sector opnieuw voor aan Nederland, zowel aan de huurders als aan de stakeholders. De boodschap: “Wie zijn we, wat doen we en vooral: voor wie doen we het en met wie? Want wonen in Nederland, dat doen we samen.” De huurders stonden centraal in de campagne, zij kunnen het beste vertellen wat ‘prettig wonen’ betekent.

Het resultaat – We verzamelden mooie verhalen van allerlei huurders, waarin zij vertellen waarom het hebben van een (betaalbaar) huis voor hen zo belangrijk is. Deze persoonlijke verhalen vormen de basis van de social mediacampagne. Verder maakten we video’s, infographics (op basis van allerlei cijfers van Aedes over wonen in Nederland) over verschillende thema’s. Denk aan thema’s als ‘Wat doen de woningcorporaties in Nederland?’, ‘Duurzaamheid’, ’Leefbaarheid’, ‘Innovatie in de nieuwbouw’ en ‘Bijzondere doelgroepen’.

Uit een meting bleek een grote stijging in waardering. Voor de campagne was 20% van de doelgroep te spreken over de rol van woningcorporaties. Na deze campagne was dit 40%! Een mooi resultaat.

 

Onze aanpak – We begonnen met de herpositionering. Samen met Ingrado ontwikkelden we een kernboodschap met bijbehorende kernwaarden. Ook stelden we de doelgroepen vast. Deze informatie vertaalden we vervolgens naar een krachtig en duidelijk Message House met verschillende ondersteundende berichten. Met het Message House zorgt Ingrado dat alle communicatie past bij de identiteit van de organisatie. Oftewel: een goede basis voor alle communicatiemomenten.

Vervolgens maakten we de kernwaarden van Ingrado visueel met een nieuw logo en een nieuwe krachtige en heldere huisstijl. Een die past bij een echte Rotterdamse organisatie. Ingrado laat zo goed zien wie ze zijn en waar ze voor staan: een krachtige organisatie die opkomt voor het recht op onderwijs voor jongeren. De waarden komen terug in alle communicatie van Ingrado richting de doelgroep.

Het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl vormden de basis voor alle middelen die we daarna ontwikkelden, bijvoorbeeld de website. Ook hier komen de kernwaarden samen in woord en beeld. De website spreekt daarnaast meerdere doelgroepen aan en is optimaal gebruiksvriendelijk. Bovendien draagt de website bij aan de positionering van Ingrado als kennisbank.

Het resultaat – Een sterke Message House, duidelijke kernwaarden, een nieuwe huisstijl inclusief nieuw logo, en een website passend bij de nieuwe positionering en huisstijl.

 

Aanpak
Projectmanager Patrick Huisman: “DCHI kwam bij DDK met de opdracht een nieuwe website neer te zetten op basis van een bestaande, mooie huisstijl. Op basis van een flowchart maakten we inzichtelijk hoe een bezoeker de website zou navigeren.

De navigatiestructuur was best ingewikkeld omdat er veel informatie is over te brengen. We hebben het advies gegeven te werken met onderkopjes in de menustructuur om het overzicht te behouden. Dat advies nam DCHI over. Ook hebben we voor nieuwe bezoekers die weinig bekend zijn met het werk van DCHI op de homepage opvallende blokjes geplaatst met een beknopte samenvatting van de drie kernactiviteiten.

In enkele strategische en inhoudelijke sessies kwamen we samen met de klant van schetsen naar een website die klaar was voor vormgeving. Onze in-house studio ging daarmee aan de slag terwijl ik me op de technische ondersteuning richtte. Als je een website overzet, moet je rekening houden met bijvoorbeeld redirects zodat links op andere sites blijven werken. We gingen dus tegelijk aan de slag met vorm en met functie van de site. Door daarin gelijk op te trekken, voorkwamen we dat in vorm iets ontstond wat technisch niet werkbaar was, en andersom.

We ontworpen verschillende modules voor een duidelijk onderscheid tussen nieuws en events. Anders raken de evenementen ondergesneeuwd. Ik vind het leuk om een project te managen, ook bij onverwachte wendingen. Daar kun je als bureau je meerwaarde bewijzen. De klant wist goed wat hij wilde, maar stond altijd open voor onze inbreng en adviezen. Dat zijn wat mij betreft de beste samenwerkingen.”

Oplevering
Patrick: “Het contact met de klant liep goed en zo hebben we in relatief korte tijd een geheel nieuwe website gerealiseerd. Hiermee kon de klant verder. Vooral omdat we bij oplevering een opfristraining hebben gegeven voor het CMS, WordPress. Hoewel ze ermee bekend waren, kan het nooit kwaad om specifiek voor de nieuwe site door de beheerfunctionaliteiten heen te lopen. Het is een frisse, nieuwe website die bijdraagt aan de communicatie van DCHI. Daar ben ik trots op.”

Aanpak
Stap 1 in de uitvoering van deze mooie opdracht was het bedenken van een passende naam voor dit project van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. We kwamen met De Kortste Weg, want wie van dichtbij koopt kiest voor de kortste weg naar een duurzame landbouw en eerlijke prijzen voor Zuid-Hollandse boeren.

Vervolgens kozen we ervoor om in de oogsttijd een scherp ingestoken mediacampagne te lanceren via driehoeksborden, social media en met spotjes op lokale radio- en tv-zenders. En met resultaat: de campagne werd opgepikt en leidde zelfs tot protest van de klassieke agrariërs. Mooi!

Toen we als ‘merk’ bekend waren, hebben we ingezet op de inhoud: het verhaal van de korte keten. Met journalistieke artikelen en promotie van ‘onze’ boeren hebben we de inwoners van Zuid-Holland laten zien waaróm de korte keten een goed alternatief is voor de supermarkt.

Ook realiseerden we een website waar bezoekers door het bestellen van verschillende proefpakketten direct kunnen proeven wat de korte keten ze te bieden heeft.

 

Waar we trots op zijn
Samen met de Natuur- en Milieufederatie hebben we een opvallende en sterk inhoudelijke campagne neergezet die bijdraagt aan de bewustwording rondom voedseltransitie en het belang van de korte keten. Waarbij de gedeputeerde als eerste een smakelijk proefpakket ontving van een van onze boeren.

 

Zie ook: www.dekortsteweg.nl